Adaptacja otoczenia do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych pozwala na stworzenie równych szans w różnych obszarach. Dla dzieci poprawne dostosowanie klasy pod względem potrzeb ucznia niewidomego lub słabowidzącego da możliwości do rozwoju dziecka i przygotowania do życia w społeczeństwie. Podobnie rzecz ma się również w pracy, gdzie dostosowanie stanowiska pracy dla takiej osoby, pozwala jej na stanie się potencjanie równorzędnym pracownikiem.

Adaptacja otoczenia dla ucznia słabowidzącego

  • odpowiednie oświetlenie – dodatkowa lampka na stoliku, powinna być ustawiona po przeciwnej stronie w stosunku do ręki, którą pracuje dziecko; do czytania lampka powinna być umieszczona po stronie oka, na które uczeń lepiej widzi,
  • kontrasty kolorystyczne – zastosowane powinny być m.in. na pierwszym i ostatnim stopniu schodów; jaskrawym kolorem powinny zostać również oznaczone krawędzi drzwi, szafek, stołów, parapetów a także włączniki świateł,
  • elementy odblaskowe – nalepki, naklejki, czy taśmy samoprzylepne,
  • wielkość wykorzystywanych pomocy dydaktycznych.Adaptacja otoczenia dla ucznia niewidzącego

  • Dla osoby niewidzącej na początek należy przeprowadzić tzw. orientację na terenie szkoły, co pozwoli osobie tej zapoznać się z lokalizacją i drogą dojścia m.in. do szatni, WC, stołówki czy sekretariatu lub innych ważnych pokoi takich jak również pokój pedagoga. Pozwoli to na poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, które dla osoby niewidzącej jest zupełnie nowe. W klasie również należy pomóc dziecku zapoznać się z jej układem, usytuowaniem stanowisk pracy, mebli, biurka nauczyciela itd.
  • Na wszelkich szafkach czy przyborach znajdujących się w klasie powinny być dotykowe oznaczenia. Mogą być one oznaczone w języku brajla i muszą być umieszczone tak aby były łatwo dostępne dla ucznia.
  • Ważny jest również układ krzeseł i stolików, który musi być przyjazny komunikacyjnie tak samo dla osób pełnosprawnych, osób słabowidzących ale również i osób niewidzących. Ważne jest również uświadomienie innych osób o konieczności zachowania ładu w klasie.