Edukacja dzieci niewidomych i słabowidzących

Dziecko niewidome lub niedowidzące to także dziecko, tylko wymagające większej cierpliwości i uwagi. Aby pomóc uczniom z wadą wzroku należy najpierw oswoić się z jego problemem. Warto wiedzieć, że każde dziecko jest inne i może funkcjonować ze swoją dysfunkcją w całkiem inny sposób oraz spotykać na swojej drodze inne problemy i trudności.
Wzrok ma istotny wpływ na naukę dziecka, to dzięki temu zmysłowi kształtują się inne umiejętności praktyczne, od najprostszych czynności dnia codziennego po złożone jakim jest doskonalenie czytania i pisania.
Zmysł wzroku pozwala na odbiór informacji docierających ze świata zewnętrznego, dlatego narząd ten ma znaczącą rolę w poznawaniu rzeczywistości, zjawisk. przedmiotów oraz w codziennym funkcjonowaniu jakim jest nauka.
Wielu uczniów mających problemy ze wzrokiem ma niepokojące objawy, których nie należy lekceważyć. Jeżeli uczeń nie widzi tekstu z bliska lub daleka, nie jest skoncentrowany, mruży oczy przy przepisywaniu tekstu z tablicy,skarży się przy tym na ból głowy to oznaka, że z jego oczami dzieje się coś niepokojącego.
Szybka diagnoza lekarska może przyczynić się do tego, że uczeń mający problem ze wzrokiem będzie objęty dodatkową opieką.
Jak nauczyciel może ułatwić funkcjonowanie dziecka w klasie?
– Nauczyciel powinien poinformować pozostałych uczniów o problemach kolegi lub koleżanki
– Powinien pamiętać o równym traktowaniu.Uczeń nie powinien być z powodu swojej wady dyskryminowany, ale niedopuszczalne jest także specjalne traktowanie np. Uczeń z powodu swojej niepełnosprawności nie wykonuje pewnych ćwiczeń
– Dziecko z wadą wzroku powinno siedzieć w pierwszej ławce,blisko tablicy i nauczyciela
– Uczeń powinien mieć pozwolenie na korzystanie z pomocy optycznych – lupy, lunety, szkła powiększające
– Nauczyciel powinien głośno odczytać co pisze na tablicy lub poprosić o to uczniów dobrze widzących
– Dziecko powinno mieć pozwolenie na korzystanie z książek mówionych.

Polecane wpisy

Dodaj Komentarz