Dzieci oraz młodzież słabowidzące i niewidome mogą uczęszczać do szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół zawodowych, szkół licealnych i szkół policealnych ogólnodostępnych a także do szkół specjalnie przeznaczonych do osób słabowidzących i niewidomych. Wybór szkoły zależy od rodziców i młodzieży.

W dzisiejszych czasach szkoły ogólnodostępne znajdują się w wielu wsiach, miasteczkach a także wielkich miastach. Dlatego też nie powinno być problemów z odnalezieniem takiej placówki.

Inaczej rzecz ma się natomiast z ośrodkami szkolno-wychowawczymi dla niewidomych i słabowidzących. Jest ich w kraju zaledwie kilkanaście.