Niewidomy, słabowidzący – informacje

Osobami niewidomymi są:

  • osoby całkowicie niewidome – ostrość wzroku 0,00,
  • osoby z ostrością wzroku nie większą niż 0,05, a więc osoby ze ślepotą umiarkowaną lub słabowzrocznością głęboką,
  • osoby z ograniczonym polem widzenia nie większym niż 20°, niezależnie od ostrości wzroku (może być wyższa niż 0,05)

Osobami słabowidzącymi są osoby, u których ostrość wzroku wynosi od 0,06 do 0,3, a w znaczeniu szerokim do słabowidzących zalicza się także osoby ze słabowzrocznością głęboką, zaliczone do osób niewidomych. O ile chodzi o pole widzenia, to podobnie jak w przypadku osób niewidomych, przyjmuje się jego ograniczenie do obszaru 20° niezależnie od ostrości widzenia (może być lepsza niż 0,3).

Polecane wpisy

Dodaj Komentarz