Tyflopedagogika jest to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, nauczaniem oraz terapią osób niedowidzących i niewidzących.

Osoby, które mają uszkodzony wzrok można podzielić na dwie grupy:

  • niedowidzących i niewidomych – od urodzenia i wczesnego dzieciństwa,
  • ociemniałych – są to osoby które w znacznym stopniu lub całkowicie straciły wzrok w ciągu życia.

Zróżnicowanie grup osób posiadających uszkodzony wzrok ma znaczenie w realizacji planu rewalidacji, czyli szereg uporządkowanych działań, które mają celu przywrócenie dla osób niepełnosprawnych jak największej sprawności.Jako główne przyczyny wad wzroku wyróżnia się:

  • dziedziczne i wrodzone – np. niedorozwój,
  • chorobowe – np. spowodowane bakteriami, alergią czy wirusami,
  • traumatyczne – np. uszkodzenia organu wzrokowego czy mózgu.

Do grupy dzieci niedowidzących i słabo widzących zalicza się te, które mają zdolność widzenia tekstów czarno-drukowych. Jednocześnie nie muszą one korzystać z języka Braille’a (pisma punktowego).

Tyflopedagogika za swój przedmiot działania uznaje badania i wdrożenia dotyczące rozwoju kompetencji życiowych osób z uszkodzeniami wzroku. Rewalidacja osób z problemami widzenia zmierza do realizacji celów związanych z charakterem uszkodzenia.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych działów:

Adaptacja otoczenia

Dla rodziców

Edukacja

Rehabilitacja

Wydarzenia

Aktualności